Czym jest CHOGM?

CHOGM to skrót od "Commonwealth Heads of Government Meeting" (Spotkanie Szefów Rz…dów Wspólnoty Narodów), co oznacza międzynarodow… konferencję, na której uczestnicz… przywódcy państw i terytoriów należ…cych do Wspólnoty Narodów, znanej również jako Wspólnota Brytyjska. Więcej informacji znajdziesz w artykule Czym jest CHOGM https://znaki.fm/pl/events/chogm/ . Spotkanie to odbywa się co dwa lata i stanowi okazję do dyskusji na temat wspólnych wyzwań, celów i współpracy między różnymi krajami w ramach tej międzynarodowej organizacji.
Posted on September 20th, 2023 at 11:33pm

Comments

Post a comment


You have to log in before you post a comment.

Site info | Contact | F.A.Q. | Privacy Policy

2024 © GeekStinkBreath.net
Register